top of page

הקניית הבסיס למשמעת טובה

 

כאשר אנו רוצים ליצור שפה משותפת עם הכלב שלנו, עלינו לייצר עבורו סימנים אחידים, ברורים ובולטים בכדי שיצליח להבין אותנו ובכדי שלא יתבלבל. פקודות כמו "שב", "ארצה", "אלי"/"בוא", "השאר" ועוד הן הבסיס לכלב ממושמע. עלינו להבין שככל שנלמד את הכלב פקודות שהן חיוביות בעינינו כך הוא יתפנה פחות ופחות להתעסק בהתנהגויות שאינן רצויות. 

הדבר הראשון בו אוכל לעזור ואולי החשוב ביותר בלימוד פקודה חדשה הוא זיהוי המוטיבציה של הכלב, כלומר, מה מניע אותו יותר מכל. כאשר אנו עובדים דרך מוטיבציה ולא דרך עונשים אנו בעצם הופכים את תהליך הלמידה לדבר מהנה עבור הכלב ומבטיחים את הרצון שלו לחזור על הפקודות שלימדנו אותו בעתיד (גם מבלי שנבקש!!).

 

הדבר השני שגם הוא חשוב מאוד הוא תרגול נכון. מהרגע שהכלב למד את הפקודה ומבין אותה, יותר קל לו לבצע. אך עם זאת, עלינו להבין שמדי פעם אנו צריכים להמשיך ולחזק את ההתנהגויות הרצויות בכדי לשמור על מוטיבציה גבוהה. חלק בלתי נפרד מהאימון הוא גם חיזוק אותן פעולות שלימדנו שמוצגות באופן אקראי על ידי הכלב, בלי שניתנה לו הפקודה. אעזור לכם ללמוד מתי בדיוק מחזקים ובאיזה תדירות וכיצד לשמר התנהגויות רצויות לאורך זמן.

 

אז זכרו: עבודה עם מוטיבציה ותרגול וללא עונשים כדרך חיים, הם הבסיס להצלחה.

bottom of page